Autor: jezgra blogger

VUE

Vue.js je JavaScript okvir za izgradnju korisničkih sučelja (UI) i jednog od najpopularnijih okvira za…

QEMU i Windows 8

QEMU, što znači Brzi emulator (eng. Quick Emulator), je svestran alat za emulaciju i virtualizaciju…

Kako instalirati DBeaver (mysql gui)?

DBeaver je popularan alat za upravljanje bazom podataka otvorenog koda i više platformi. Osmišljen je…

Kako instalirati PostgreSQL?

PostgreSQL je moćan sustav za upravljanje relacijskim bazama podataka otvorenog koda (RDBMS) poznat po svojoj…

Python Tipovi

U Pythonu, koristimo tipove podataka kao način za određivanje očekivanih tipova varijabli, parametara funkcije i…

QEMU – quick emulator

QEMU (Quick Emulator) je virtualizacijski alat otvorenog koda koji vam omogućuje pokretanje operativnih sustava i…

Kako instalirati MongoDB na Ubuntu Linux?

MongoDB je popularna open-source, NoSQL baza podataka dokumenata koja pruža visoke performanse, visoku dostupnost i…

Najjednostavniji mogući uvod u HTML v5

HTML datoteka je ono što internet preglednik učitava kako bi prikazao sadržaj. Brzi uvod Kako…

Lista uređivača teksta

Zamislite da crtate lijepu sliku na komadu papira. Trebaju vam alati koji će vam pomoći,…

FreeBSD – instalacija

FreeBSD je operativni sustav otvorenog koda koji je stekao reputaciju stabilnog, sigurnog i pouzdanog operativnog…