Za ovaj zadatak ćemo koristiti FFmpeg. FFmpeg je vodeći multimedijski
framework, sposoban dekodirati, kodirati, transkodirati, mux, demux,
stream, filtrirati i reproducirati gotovo sve što postoji.

FFmpeg je alat koji pokrećemo u terminalu.

Komanda za uklanjanje zvuka je:

ffmpeg -i ./orginal.mp4 -c copy -an ./bez_zvuka.mp4