Sqlite

SQLite je RDBMS (relational database management system) baza podataka
napisana u C programskom jeziku. Sqlite se koristi gotovo svugdje od
iOS-a do Firefox preglednika.

Glavna uočljiva razlika je u tome što se baza nalazi u .db datoteci.
Obično se baza (npr. MariaDB) nalazi na poslužitelju, gdje je pokrenuta kao
servis, sa otvorenim port-om 3306.

PDO

PDO (PHP Data Objects) php sučelje za pristup podacima u bazama podataka
sa podrškom za više različitih baza, pa tako i našeg Sqlite-a.

Navedeno sučelje također pruža i zaštitu od SQL-Injection napada preko
takozvanoga prepared statements načina unosa SQL naziva.
SQL-Injection je kada vam netko pokušava ‘prošvercati’ maliciozni SQL
uz vaš. Bez validacije ili prepared statements, maliciozni SQL se izvršava
odmah nakon vašega.

Prije svega potrebno je provjeriti ‘/etc/php/php.ini’ datoteku i
od-komentirati:

extension=sqlite3
extension=pdo_sqlite

U PHP-u možemo provjeriti da li je ekstenzija aktivna:

if (!extension_loaded('sqlite3')) {
  error_log('Nema sqlite3!');
}

Ako nije instaliramo:

sudo pacman -S php-sqlite
#na ubuntu/debian:
#sudo apt-get install php-sqlite

PDO iniciramo tako da kao argument unesemo putanju datoteke koja će
biti korištena kao baza podataka:

$pdo = new \PDO("sqlite:".__DIR__."/database.db");

Prije unosa, argumente je potrebno validitirati. Ako ne koristite framework, možete preko composer-a ubaciti respect/validation.
Na primjer, da unesemo korisnika, koristimo:

function insertUser($username, $email, $password)
{  
  // Pozovi PDO objekt.
  $pdo = initDatabase();
  
  // SQL sa `prepared statement` varijablama.
  $sql = "INSERT INTO users(username, email, password, createdAt) VALUES ( :username , :email , :password , datetime('now') )";
  $stmt = $pdo->prepare($sql); 

  // Povezivanje varijabli.
  $data = [
    'username' => $username, 
    'email' =>  $email, 
    'password' => $password,
  ];

  try 
  { 
    // Pokušaj pokrenuti query, ako nema problema, vrati pkid. 
    $stmt->execute($data);         
    $lastId = intval($pdo->lastInsertId());
    return $lastId;
  }
  catch (\PDOException $e)
  {      
    // Javi grešku.
    echo ('ERROR => ' . $e);
  } 
  
  // Vrati -1, jer pkid je pozitivni integer.
  return -1; 
}

Ostale funkcije (kao i cijeli projekt) možete pronaći na mom github-u:

https://github.com/damir-sijakovic/sqlite3_php_pdo_examples/blob/main/functions.php