FFmpeg – bilješke

U svijetu obrade multimedije, FFmpeg se ističe kao moćan alat, pružajući širok spektar funkcionalnosti za obradu zvučnih i video datoteka. Od jednostavnih konverzija formata do složenih zadataka uređivanja videozapisa, FFmpeg…

REST API

Danas na jelovniku u “ioox-studio” kuhinji imamo REST API. Radi se o CodeIgniter4 aplikaciji koja je povezana sa mariadb (mysql) bazom podataka. Aplikacija je bez PHP session-a i koristi JWT…

Inkscape 2 HTML

Možemo li dizajnirati stranicu u Inkscape (vektorskom editor-u) i ondakoristiti vektorski dizajn kao model za izradu HTML-a? Pa izgleda da možemo… Znači, “hero header” dizajn sam izradio u Inkscape vektorskom…

Kako ukloniti zvuk iz video datoteke?

Za ovaj zadatak ćemo koristiti FFmpeg. FFmpeg je vodeći multimedijskiframework, sposoban dekodirati, kodirati, transkodirati, mux, demux,stream, filtrirati i reproducirati gotovo sve što postoji. FFmpeg je alat koji pokrećemo u terminalu….