Kategorija: Windows

Windows 10 za nove korisnike – uvod

Ovo su objašnjenja za tečaj "Osnove računala" kojega sam vodio u 12. mjesecu 2023. godine.…

QEMU i Windows 8

QEMU, što znači Brzi emulator (eng. Quick Emulator), je svestran alat za emulaciju i virtualizaciju…