Kategorija: Log

FFmpeg – bilješke

U svijetu obrade multimedije, FFmpeg se ističe kao moćan alat, pružajući širok spektar funkcionalnosti za…

HTTP Server, u BASH skripti

Pokušaj pokretanja HTTP poslužitelja u Bashu na Linuxu samo iz zabave. #!/bin/bash PORT="8111" HEADER="HTTP/1.1 200…

Rest Api (Express)

Već sam radio RestAPI projekt ali sa CodeIgniter-om. Ovaj put sam složiosličnu stvar u Express.JS.…

REST API

Danas na jelovniku u "ioox-studio" kuhinji imamo REST API. Radi se o CodeIgniter4 aplikaciji koja…

SVG loading animacija

Minimalna "loading" animacija u svijetloj i tamnoj varijaciji. Ima "flex center", pa bi se trebalo…

Kako dobiti dane u mjesecu sa PHP-om?

Naprimjer, na jednoj stranici želimo kalendar sa svim danima i mjesecima. Funkcija uzima kao argumente…

Inkscape 2 HTML

Možemo li dizajnirati stranicu u Inkscape (vektorskom editor-u) i ondakoristiti vektorski dizajn kao model za…

Centrirani naslov

Popularno još od starih UI dana a dobar način za odvajanje grupa HTML elemenata. Demo:…

Kako ukloniti zvuk iz video datoteke?

Za ovaj zadatak ćemo koristiti FFmpeg. FFmpeg je vodeći multimedijskiframework, sposoban dekodirati, kodirati, transkodirati, mux,…