Kako napraviti WordPress plugin? Prelako! Sve što trebamo je jedan direktorij sa jednom datotekom i par linija koda. Sa ovim tutorialom ćete naučiti kako da napravite WordPress dodatak kojeg ćete koristiti kao shortcode.

U ‘/wp-content/plugins/’ direktoriju pravimo ‘dsijak’ direktorij i kada osvježimo prikaz u ‘admin/dodaci’ ne događa se ništa.

Izgleda da je bitno da se direktorij i datoteka zovu istim imenom. Pa stoga, pravimo ‘/wp-content/plugins/dsijak/dsijak.php’ i ubacivamo kod:

<?php
/**
 * Plugin Name: Dsijak 
 * Plugin URI: https://damir.ioox.studio
 * Description: Tutorijal za 'blog.ioox.studio'.
 * Version: 0.1
 * Text Domain: dsijak-wordpress-plugin-demo
 * Author: Damir Šijaković
 * Author URI: https:damir.//ioox.studio
 */

I sada je dodatak prepoznat u dashboard-u. Pa ga odmah i aktivirajte.

Shortcode

Shortcode nam omogućava da preko dodatka prebacimo podatke u vizualni block editor ili neki page builder. Pa ćemo za probu prebaciti samo obični HTML. Vi ovdje na primjer, možete odraditi jedan HTML modul (slider, galerija…) bez da se petljate sa datotekama teme.

Nastavljamo ‘/wp-content/plugins/dsijak/dsijak.php’ sa ovim kodom:

function dsijak_pluginDemo() 
{	
	return 
	<<<EOT
	<h1>Hello dodatak!</h1>
	<p>Hello html tekst!</p>
	EOT;
}

add_shortcode('dsijak-shortcode', 'dsijak_pluginDemo');

Kod je razumljiv. ‘add_shortcode’ funkcija postavlja ‘dsijak-shortcode’ shortcode i poveziva ga sa ‘dsijak_pluginDemo’. Return ‘dsijak_pluginDemo’ funkcije je ono što biva prikazano na mjestu gdje je shortcode ubačen.

Na kraju ubacivamo shortcode u blok:

I dobivamo output našeg dodatka na stranici:

Cijeli kod dodatka izgleda ovako:

<?php
/**
 * Plugin Name: Dsijak 
 * Plugin URI: https://damir.ioox.studio
 * Description: Tutorijal za 'blog.ioox.studio'.
 * Version: 0.1
 * Text Domain: dsiajk-wordpress-plugin-demo
 * Author: Damir Šijaković
 * Author URI: https:damir.//ioox.studio
 */

function dsijak_pluginDemo() 
{	
	return 
	<<<EOT
	<h1>Hello dodatak!</h1>
	<p>Hello html tekst!</p>
	EOT;
}

add_shortcode('dsijak-shortcode', 'dsijak_pluginDemo');