Već sam radio RestAPI projekt ali sa CodeIgniter-om. Ovaj put sam složio
sličnu stvar u Express.JS.

LINK