U Pythonu, koristimo tipove podataka kao način za određivanje očekivanih tipova varijabli, parametara funkcije i…