ImageMagick je moćan i široko korišten softverski paket za manipuliranje i pretvaranje digitalnih slika. Omogućuje sučelje naredbenog retka i skup biblioteka koje programerima omogućuju čitanje, pisanje i manipuliranje slikama u različitim formatima. ImageMagick podržava širok raspon vrsta slikovnih datoteka, uključujući popularne formate kao što su JPEG, PNG, GIF, TIFF i BMP, kao i specijaliziranije formate.

Ovo je lista često korištenih naredbi:

Konvertiraj sve webp datoteke u png
mogrify -format PNG *.webp
Konvertiraj pdf u png
convert -density 300 input.pdf -quality 100 output.png
Podjeli sliku na četiri dijela (ai slike)
convert input.jpg -crop 2x2@ +repage /tmp/input_piece%02d.jpg