Da bi programirali na Android platformi moramo znati javu (programski jezik). Osobno, ne pada mi napamet da učim još jedan programski jezik. Srećom postoji više rješenja s kojima možete izraditi app sa HTML/CSS/JS.

Naravno ovaj tutorial je namjenjen za one koje koriste moderne tehnologije =), znači Linux – odnosno Archlinux (ili derivati). Mada bi sve ovo trebalo funkcionirati i na ubuntu/debian sustavima.

Prvo ćemo instalirati paketić ‘gradle‘ a trebat’ će nam i ‘nodejs’ pa instalirajte i to (ako već nemate):

sudo pacman -S gradle 

Na Ubuntu/Debian:

sudo apt-get install gradle

Nadalje, skidamo ‘Command Line Tools’ ovdje. Preuzeti fajl izgleda ovako ‘commandlinetools-linux-7583922_latest.zip’.

Otvorite terminal i ‘cd’ na putanju gdje ste preuzeli datoteku. kod mene:

cd ~/Downloads

Zatim ćemo, napraviti odredišni direktorij i unzip-ati arhivu:

sudo mkdir /opt/android-cli-tools/ 
sudo unzip ./commandlinetools-linux-7583922_latest.zip -d /opt/android-cli-tools/ 

I na kraju samo prebacivamo sve u ‘tools’ direktorij:

cd /opt/android-cli-tools/cmdline-tools
sudo mkdir tools
sudo mv -i * tools ###ignoriraj poruku: mv: cannot move 'tools' to a subdirectory of itself, 'tools/tools'

Direktorij ‘/opt/android-cli-tools/’ izgleda ovako:

android-cli-tools
└── cmdline-tools
  └── tools
    ├── NOTICE.txt
    ├── bin
    ├── lib
    └── source.properties

Trebamo dati pristup alatima na globalnoj razini. Pa otvaramo:

nano ~/.bashrc

Unosimo na kraju datoteke:

export ANDROID_HOME=/opt/android-cli-tools
export PATH=$ANDROID_HOME/cmdline-tools/tools/bin/:$PATH
export PATH=$ANDROID_HOME/emulator/:$PATH
export PATH=$ANDROID_HOME/platform-tools/:$PATH

CTRL+O da spremimo promjene u Nano editoru a nakon toga aktiviramo promjene u terminalu sa naredbom (restart računala je potreban):

source ~/.bashrc

Instaliramo Android SDK (sporo je, pa ostavite pogledajte neki film dok se skida):

sudo /opt/android-cli-tools/cmdline-tools/tools/bin/sdkmanager --install "platform-tools" "platforms;android-29" "build-tools;29.0.2" "emulator"

Cordova

Cordova nam omogućava da pišemo kod u html/css/js-u sa mogučnosti izvoza projekta na browser (preglednik), android ili ios platforme.

Instaliramo i pravimo projekt ‘hello’:

sudo npm install -g cordova
cordova create hello com.example.hello HelloWorld
cd hello

Sada možemo provjeriti dali imamo sve što nam treba:

cordova requirements

# Requirements check results for android:
# Java JDK: installed 1.8.0
# Android SDK: installed true
# Android target: installed android-29
# Gradle: installed /usr/share/java/gradle/bin/gradle

Dodajemo platforme:

cordova platform add android
cordova platform add browser
cordova platform add ios

#pregled platformi: cordova platform ls

Projekt build-amo sa:

cordova build

Gotovi projekt za browser pokrećemo sa:

cordova run browser 

Ili za android (kod mene je postavljen scrcpy):

cordova run android

UPDATE

Ako dobijete:

Package signatures do not match the previously installed version

Deinstalirajte staru aplikaciju s androida.

Usput, ponekad je potrebno instalirati dodatne: platforms i build-tools sa sdkmanager-om.

A na Debian-u (vjerovatno je isto na Ubuntu) sam ranije trebao instalirati:

sudo apt install default-jdk
sudo apt install default-jre

Ako imate u terminalu:

No Java files found that extend CordovaActivity.

Unesite:

cordova platform rm android
cordova platform add android