Vue.js je JavaScript okvir za izgradnju korisničkih sučelja (UI) i jednog od najpopularnijih okvira za…